Παρακολουθήστε κάποιες εμπνευσμένες επισκευές - επεμβάσεις αυτοκινήτων.

 
Easy car repairs

Some questionable repair jobs here, but you have to give them credit for some of these haha.

Posted by Street FX Motorsport & Graphics on Σάββατο, 23 Μαΐου 2015